Spotkanie z pracownikiem PUP.

W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy IV T mieli okazję spotkać si z Panią Moniką Pietrasiak, pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy, filia w Prabutach. Spotkanie z doradcą klienta poświęcone było przekazaniu informacji na temat możliwości rejestracji w urzędzie oraz świadczonych usług rynku pracy. Była to również okazja, by poinformować młodzież o możliwości odbywania staży po zakończeniu edukacji.
Pani Monice dziękujemy za cenne informacje przekazane uczniom.