Podsumowanie Projektu Catch & Release- Złów i wypuść.

10 lutego w Bibliotece w Ryjewie odbyło się podsumowanie zrealizowanych projektów w 2016 roku ze środków Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt „Działaj Lokalnie”. Jest to program grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. To jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. W powiecie kwidzyńskim ośrodkiem „Działaj Lokalnie” (czyli ODL) jest Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt.

W 2016 roku do konkursu złożonych zostało 17 wniosków. Komisja, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca podjęła decyzję o odrzuceniu czterech z nich. Komisja przyznała dotację 12 organizacjom. Łącznie rozdano dotacje na kwotę 41.800 tys. złotych. W dziewiątej edycji Działaj Lokalnie 2016 – Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt przyznała granty następującym podmiotom:

• Gimnazjum w Liczu,
• Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Dzierzgoniu,
• Obrzynowskie Stowarzyszenie Kulturalne,
• Szkoła Podstawowa w Korzeniewie,
• Stowarzyszenie Promocji Kultury Underground Kwidzyn pl.,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie,
• Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich „Renawa” w Benowie,
• Gimnazjum w Wandowie,
• Stowarzyszenie mieszkańców i sympatyków wsi Rakowiec,
• Biblioteka Miejsko – Powiatowa w Kwidzynie,
• Koło Gospodyń Wiejskich z Gliny,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach.

Podsumowujące spotkanie rozpoczął krótki koncert Bartka Dzikowskiego, po nim każdy omawiał zrealizowany przez siebie projekt. Na zakończenie w rozmowach kuluarowych wymieniano doświadczenia zdobyte w trakcie realizowanych projektów.

Więcej informacji o naszym Projekcie można znaleźć TUTAJ–>