Projekty kierowane do absolwentów.

Przedstawiamy informację dla absolwentów naszej szkoły dotyczącą Projektów realizowanych przez Firmę Top-Projekt wraz z Urzędem Miasta i Gminy Prabuty, które mają na celu podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych.