Świąteczna Zbiórka Żywności.

W dniach 25-26 listopada miała miejsce „Świąteczna Zbiórka Żywności. W akcji wzięło udział kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły, a także niezawodni gimnazjaliści z Trumiejek (pod opieka Pani Anety Lizińskiej), reprezentanci prabuckiego gimnazjum oraz ZSP nr 1 w Kwidzynie.

Zbiórka okazała się sukcesem dzięki hojności prabucian i wysiłkowi młodzieży udało się przygotować ponad 30 paczek żywnościowych, które jak zwykle trafia do dzieci i młodzieży miasta i gminy Prabuty.

Wszystkim zaangażowanym w akcję dziękujemy.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy dla Pani Jadwigi Pakalskiej, a także opiekunki naszego Samorządu Uczniowskiego Pani Anety Próchnickiej-Sitarz.