Zawiadomienie o wyborze oferty

Informujemy o wyborze oferty w przetargu na wynajem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu do zainstalowania urządzenia do sprzedaży napojów ciepłych, położony w 82-550 Prabutach ul. Szkolna 4

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie bip_ikona