Wyprawka szkolna 2016

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- „Wyprawka szkolna 2016” oraz niezbędne dokumenty do pobrania.

Informacja dotycząca  udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – „Wyprawka szkolna 2016”
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Zarządzenie Burmistrza MiG Prabuty z dnia 3 sierpnia 2016 r.w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej
 Wniosek do Dyrektora Szkoły
 Oświadczenie o poniesionych kosztach