Terminy poprawkowych egzaminów maturalnych.

Informujemy, że poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się w dniach:

Egzaminy pisemne:
23 sierpnia – 9:00 matematyka
23 sierpnia – 9:00 język angielski

Egzaminy ustne:
24 sierpnia – 8:00 język angielski