Są jeszcze wolne miejsca!

Informujemy absolwentów gimnazjów, że są jeszcze wolne miejsca w oddziałach klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017.

TECHNIK INFORMATYK – 2 miejsca
TECHNIK HANDLOWIEC – 2 miejsca

ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – 6 miejsc
ZSZ WIELOZAWODOWA – 5 miejsc