Zakończenie roku szkolnego 2015-2016

24 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015-2016. W uroczystości uczestniczył Przewodniczący Rady Rodziców i Rady Szkoły- p. Lech Kobyliński, który podziękował uczniom i nauczycielom za włożony trud w mijającym roku i życzył wszystkim udanego bezpiecznego wypoczynku podczas nadchodzących wakacji.

Wyróżnionym uczniom zostały wręczone nagrody za wyniki w nauce, frekwencję, sukcesy w konkursach oraz osiągnięcia sportowe.

Podczas uroczystości pożegnano również tegorocznych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy z rąk Dyrektora i wychowawcy p. Mirosława Papisa otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. W imieniu grona pedagogicznego gratulacje i serdeczne słowa życzeń na dorosłe życie skierował do młodzieży Dyrektor Szkoły p. Sebastian Więckowski. Słowa podziękowań za trzy lata wspólnej pracy skierowała do kadry nauczycielskiej, pracowników i uczniów świeżo upieczona Absolwentka Justyna Jarzębska


 

N A G R O D Z E N I  Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
Natalia Węgrecka 3 T
Katarzyna Potrzeszcz 1 T
Daniel Wajs 1 T
Ewa Jackiewicz 1 Z
Malwina Wawer 2 Z
Monika Kościelska 2 Z
Justyna Jarzębska 3 Z
Monika Lechowska 3 Z
Joanna Pietrasiak 3 z
Malwina Szydłowska 3 z

Za 100% frekwencję na zajęciach:
Andżelika Kluska 1 T
Daniel Pasternak 1 T
Paweł Drypa 1 T
Marcelina Moczadło 1 Z
Zuzanna Klejnowska 1 Z
Monika Kościelska 2 Z
Joanna Pietrasiak 3 Z
Justyna Jarzębska 3 Z

Za reprezentowanie szkoły w konkursach:
Katarzyna Potrzeszcz 1 T

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Dominik Arendt 1 Z
Paweł Beta 1 T
Mariusz Gajewski 1 Z
Wojciech Gajewski 1 T
Dominik Głowacki 1 Z
Wojciech Kordalski 3 T
Damian Lewandowski 1 Z
Daniel Papis 3 Z
Tomasz Wacławski 1 Z
Paweł Węgrecki 1 Z
Stanisław Dąbrowski 1 T
Mateusz Fydrych 1 T
Mateusz Koniszewski 1 Z
Łukasz Pułka 2 Z
Sebastian Woźniak 3 Z
Tomasz Buszko 3 T
Michał Głowacki 2 Z
Damian Urbański 1 T
Szymon Ostrowski 1 T
Sławomir Węgrecki 3 Z
Patryk Jabłoński 2 Z
Adam Tybuszewski 3 T