Konkurs „Czytam bo lubię”

K O N K U R S !!!

CZYTAM bo lubięRok 2016 został ogłoszony przez Senat rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi.

 

I Biblioteka szkolna organizuje konkurs pięknego czytania utworów Wybitnego Noblisty.

II Konkurs odbędzie się w maju 2016r w czytelni.

II Cele konkursu:
• kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
• popularyzacja książek i czytelnictwa,
• budzenie zainteresowania wartościową literaturą,
• nauka rywalizacji w miłej atmosferze,
• rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich.

III Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie technikum i klas zawodowych.
2. Warunkiem przystąpienia jest zgłoszenie się do biblioteki i wybranie przez siebie fragmentu prozy Henryka Sienkiewicza /dowolny utwór/ w terminie do 20 kwietnia.
3. Uczestnik konkursu czyta fragment przygotowanego fragmentu /czas prezentacji 2-3 minuty/.

IV Kryteria oceny:
• technika czytania: płynność, dykcja, tempo czytania;
• środki artystycznego wyrazu: pauzowanie, modulacja głosu i jego natężenie, mimika, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą.

V Nagrody:
Zwycięzcy otrzymają nagrody. Przewidziane są również dyplomy i upominki.

Biblioteka szkolna