Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dotyczący składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie sierpień- październik 2016 r. (nowa formuła egzaminu)

Uprzejmie informujemy, że deklaracje przystąpienia do egzaminu należy składać w terminie do dnia 16 kwietnia 2016 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (DzU z 14 maja 2015 r. poz. 673) obowiązują następujące zasady składania deklaracji:

Kategoria osób składających deklarację Miejsce składania deklaracji Oznaczenie druku deklaracji/wniosku zgodnie z Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującą w roku szkolnym 2015/2016
 Uczeń szkoły szkoła, do której uczęszcza
Absolwent szkoły szkoła, którą ukończył