Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

70_lat_simple_100_transpareZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach
Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA SZKOŁY
zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Prabuty
do udziału
w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM

 

1. Cele konkursu:

– nawiązanie współpracy między szkołami z terenu miasta i gminy Prabuty;
– rozbudzanie zainteresowania pięknem języka polskiego;
– popularyzowanie wiedzy o języku ojczystym;
– motywowanie młodzieży do większej dbałości o poprawność wypowiedzi pisanych.

2. Zasady konkursu:
– każda szkoła może zgłosić czterech uczestników;
– konkurs będzie polegał na napisaniu tekstu dyktanda opracowanego przez organizatora;
– oceniana będzie poprawność zapisu.

3.Zasady organizacyjne:
– konkurs odbędzie się 27 kwietnia (środa) 2016 r. o godz. 10.00 w ZSP w Prabutach
– zgłoszenie prosimy przesłać do 18 kwietnia 2016 r. na adres e-mail: zspp@zspprabuty.pl
– zwycięzcy zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami.

4.Organizatorzy:
Agnieszka Lewandowska-Lech
Irena Stefanowska