Targi Edukacyjne 2016

Dnia 18 marca 2016 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie odbyły się coroczne Targi Edukacyjne adresowane głównie do uczniów ostatnich klas gimnazjów a także do ich rodziców, nauczycieli oraz lokalnych pracodawców.

W targach swoją różnorodną i bogatą ofertę edukacyjną zaprezentowały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Kwidzyńskiego prowadzące kształcenie zawodowe oraz lokalni pracodawcy.

Gimnazjaliści i ich rodzice otrzymali Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński, mieli okazję zapoznać się ofertą szkół, wziąć udział w pokazach, prezentacjach i konkursach przygotowanych przez uczniów szkół średnich.

Nasza szkoła, podobnie jak w ubiegłym roku, wystawiła dwa stanowiska. Przed wejściem na targi rozstawili się nasi mechanicy, którzy prezentowali znanego już szkolnego Malucha Cabrio oraz tegoroczną nowość czyli przekrój Volvo, dzięki któremu można było zaobserwować działanie poszczególnych podzespołów samochodu. Zainteresowani gimnazjaliści mieli również możliwość obejrzenia wnętrza kabiny TIRa oraz poznania specyfiki pracy kierowcy takiego auta. Związane to jest z propozycją utworzenia w naszej szkole nowego zawodu kierowca mechanik. Patronat nad klasą uczącą się w tym zawodzie obejmie Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych, którego przedstawiciele wspomagali nas podczas targów.
Na drugim stanowisku ofertę naszej szkoły prezentowali handlowcy oraz informatycy. Ci pierwsi zachęcali do rozwiązywania krzyżówek związanych z ich zawodem, w czym pomocna była specjalnie przygotowana prezentacja przybliżająca tajniki pracy handlowca. Informatycy natomiast prezentowali typowe zadania praktyczne występujące na egzaminie z tego zawodu takie jak montaż podzespołów komputera, diagnozowanie napięć zasilacza, testowanie płyt głównych czy zarabianie i testowanie kabla sieciowego.
Przygotowana oferta cieszyła się dużym powodzeniem dzięki atrakcyjnemu jej zaprezentowaniu przez naszych uczniów oraz możliwości wygrania ciekawych gadżetów szkolnych i zapierającej dech w piersiach przejażdżki szkolnym autem flagowym.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych Targów a w szczególności grupie uczniów, którzy włożyli wiele sił i energii w to przedsięwzięcie: Darii, Paulinie, dwóm Annom, Kindze, Katarzynie, Pawłowi, Tomaszowi, Mateuszowi, Bartkowi, Łukaszowi, Danielowi, Robertowi i Adamowi. Opiekunami młodzieży byli panowie Mirosław, Ryszard, Marek i Marcin.