Wywiadówki 16 grudnia 2015 r.

Informujemy, że dnia 16.12.2015 r. (środa) w godz. 16.00-16.45 odbędzie się szkolenie dla rodziców,
natomiast w godz. 16.45-17.30 odbędą się wywiadówki klasowe, na których zostaną podane informacje na temat zagrożeń ocenami niedostatecznymi za I semestr nauki.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o niezawodne przybycie.