Informacja dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny

Poniżej przedstawiamy komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dotyczący odpłatności za egzamin maturalny przez absolwentów.

Przeczytaj komunikat

Link do strony OKE

Jednocześnie informujemy, że deklaracje od absolwentów, których dotyczy komunikat, będą przyjmowane wyłącznie z potwierdzeniem wpłaty.