Akcja sprzątania cmentarza

W dniach 29-30 października uczniowie klas 2 ZSZ oraz 1 T wraz ze swymi wychowawcami- p. Marcinem Stalmirskim, p. Michałem Skowrońskim oraz pedagogiem p. Tomaszem Brodackim wzięli udział w akcji sprzątania prabuckiego cmentarza przy ul. Daszyńskiego.
Prace polegały na porządkowaniu opuszczonych często zapomnianych grobów, naprawie zniszczonych nagrobków oraz zagrabieniu rejonu cmentarza z liści i śmieci.
Należy podkreślić, że podobnie jak przy okazji Akcji sprzątania rzeki Liwy społeczność szkolną wspierał radny gminy Prabuty p. Andrzej Ochał.

Wszystkim uczniom zaangażowanym w pracę składamy serdeczne podziękowania i gratulujemy postawy.

Galeria z dnia pierwszego Akcji.

Galeria z dnia drugiego Akcji.