Równi w zdrowiu

Dnia 28 października br, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez p. psycholog kliniczną- Małgorzatę Rzymyszkiewicz, poświęconych edukacji seksualnej i profilaktyce zdrowotnej realizowanej w ramach projektu Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Projekt „Równi w zdrowiu- profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim” ma na celu poprawę zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu kwidzyńskiego.

Realizacja zajęć warsztatowych dla naszej młodzieży doskonale wpisuje się w ten projekt, ponieważ profilaktyka zdrowotna musi mieć charakter długofalowy i cykliczny.

Być może wiedza zdobyta podczas zajęć spowoduje, iż uczniowie, a za ich pośrednictwem ich rodziny i najbliżsi będą pamiętali, iż profilaktyka jest zawsze lepsza od leczenia.