Ogólnopolska Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem

bank_zywnosci_akcjaJuż po raz 12 odbywała się w całym kraju akcja charytatywna „Ogólnopolska Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem”.

Stało się tradycją szkoły, że także i nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w tym projekcie. Tym razem pośród ponad 40 tys. wolontariuszy w całej Polsce znalazła się grupa 45 uczniów Miasta i Gminy Prabuty, którzy bardzo intensywnie zaangażowali się w zbiórkę.

Podczas tegorocznej akcji zaprosiliśmy do współpracy gimnazjalistów z Trumiejek, którzy jak zawsze niezawodnie pomagali zbierać żywność. Warto przy okazji zwrócić uwagę, iż uczniowie bardzo zaangażowali się w akcję, o czym świadczy fakt, iż niektórzy z nich spędzili w sklepach wiele godzin.

Wszystkim uczniom należą się gorące podziękowania za zaangażowanie.
Dziękujemy również Pani Anecie Lizińskiej, która zmobilizowała swoich gimnazjalistów.

Na koniec szczególne podziękowania należą się Jadwidze Pakalskiej, która jak zawsze pełna energii wspierała naszą młodzież.

Podsumowując wrześniową akcję „Podziel się posiłkiem” warto zwrócić uwagę, iż produkty żywnościowe zbierane w prabuckich sklepach zostaną rozdysponowane między potrzebujących uczniów naszego miasta i gminy.

Więcej informacji o Akcji tutaj –>>