„Świat Kresów”

Dnia 17 września br. młodzież klasy pierwszej technikum uczestniczyła w VI Konferencji Popularno- Naukowej pt: „Świat Kresów”.
Młodzież miała okazję zapoznać się z następującymi wykładami:
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski „Ludobójstwo Ormian w Turcji i na kresach wschodnich”
Dr Henryk Piskunowicz „Podziemie i samoobrona Polska na Wołyniu w latach 1939-1945”
Andrzej Ochał „Młodzież Lwowa w obronie swojego miasta”
Andrzej Baczewski „Ranga i znaczenie prabuckich konferencji poświęconych zbrodniom ludobójstwa na kresach wschodnich w ocenie dziennikarskiej”

Ta kolejna już edycja konferencji jest doskonała okazją do zapoznania się młodzieży z tematyką kresową.
Świat Kresów to również świat niejednej rodziny naszych uczniów, dlatego tym bardziej warto, by młodzi ludzie poznawali swoje korzenie.