Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informujemy uczniów klasy 3 i 4 Technikum oraz  3 ZSZ o konieczności wypełnienia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dokument wypełniamy elektronicznie a wersję wydrukowaną składamy w sekretariacie szkoły.

 

deklarację można pobrać tutaj