Zakończenie roku szkolnego 2014-2015

26 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014-2015. W uroczystości uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach p. Andrzej Ochał, oraz kończący pracę w statutowych organach naszej szkoły-Przewodniczący Rady Szkoły- p. Leszek Słowiński i Przewodniczący Rady Rodziców- p. Stanisław Anders. Za długoletnią owocną współpracę obu panom składamy serdeczne podziękowania.

Wyróżnionym uczniom zostały wręczone nagrody za wyniki w nauce, frekwencję, sukcesy w konkursach, osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz szkoły. Podczas uroczystości pożegnano również tegorocznych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy z rąk Dyrektora i wychowawczyni p. Ireny Stefanowskiej otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.

Podsumowano także wyniki zmagań sportowych i wręczono dyplomy najlepszym drużynom z okazji Dnia Sportu Szkolnego, który odbył się dnia 22 czerwca.


 

N A G R O D Z E N I    Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie:
Natalia Węgrecka 2 T
Paulina Kościelecka 2 T
Marta Agejczyk 3 Z
Agata Sowa 3 Z
Justyna Jarzębska 2 Z
Joanna Pietrasiak 2 Z
Malwina Szydłowska 2 Z

Za 100% frekwencję na zajęciach:
Monika Kościelska 1 Z
Justyna Jarzębska 2 Z
Joanna Pietrasiak 2 Z

Za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych:
Aleksandra Wojtysiak 2 T
Natalia Węgrecka 2T
Paulina Kościelecka 2 T
Daria Zaremba 2 T
Agata Papis 3 T
Kaja Pilarska 3 T

Za reprezentowanie i aktywny udział w życiu szkoły:
Łukasz Drzażdżewski 2 T
Adrian Dworacki 3 Z
Marcin Filipkowski 3 Z

Za aktywną pracę na rzecz szkoły:
Jakub Ciesiński 1 Z

Za zaangażowanie w działalność Koła Teatralnego „No właśnie”:
Aleksandra Wojtysiak 2 T
Paulina Kościelecka 2 T
Dominik Wilk 3 T

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Nikodem Strumik 3 T
Tomasz Buszko 2 T
Wojciech Kordalski 2 T
Daniel Papis 2 Z
Łukasz Pułka 1 Z
Rafał Sobieraj 1 Z
Michał Głowacki 1 Z