Zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej.

Dnia 24 kwietnia 2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej IV T m/i. Absolwentom zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły, nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne, sportowe, reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych, Poczcie Sztandarowym, Samorządzie Uczniowskim oraz inną działalność na rzecz szkoły.

Zaproszeni Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali Listy Gratulacyjne oraz Podziękowania za zaangażowanie w sprawy życia szkoły i współpracę z placówką. W uroczystości uczestniczyli z ramienia Rady Szkoły- p. Leszek Słowiński i p. Stanisław Piórkowski będący jednocześnie dumnymi rodzicami świeżo upieczonych Absolwentów.

W imieniu grona pedagogicznego gratulacje i serdeczne słowa życzeń na dorosłe życie skierował do młodzieży Dyrektor Szkoły p. Sebastian Więckowski. słowa podziękowań za cztery lata wspólnej pracy skierowali do kadry nauczycielskiej, pracowników i uczniów Absolwenci- Zuzia Piórkowska i Konrad Rogoziński.

Podczas uroczystości miała również miejsce ceremonia przekazania Sztandaru szkolnego przez dotychczasowy Poczet Sztandarowy młodszym kolegom, którzy od dziś z dumą pełnić będą tę zaszczytną funkcję.

Całość zakończył program artystyczny pt. „Śpiewogra dziadowska dla maturzystów” przygotowany przez uczniów klas młodszych a także samych Absolwentów pod kierunkiem p. Ireny Stefanowskiej. W przedstawieniu wystąpili: Krzysia Cieciera, Monika Malicka, Ola Wojtysiak, Ania Mierzwicka, Paulina Kościelecka, Zuzia Piórkowska, Konrad Rogoziński, Patryk Szurgot, Eugeniusz Kierepka, Bartek Kowalczyk, Leszek Żmijewski i Patryk Marzec.

Apel był także sposobnością do wyróżnienia ucznia naszej szkoły- Sławomira Węgreckiego, który w ostatnich dniach wykazał się godną naśladowania obywatelską postawą wobec osoby potrzebującej pomocy.

Nagrodzono również klasy biorące udział w tegorocznych rozgrywkach halowej piłki nożnej chłopców. O wynikach tegorocznych rozgrywek pisaliśmy już na naszych stronach.

Poniżej przedstawiamy nagrodzonych Absolwentów i ich Rodziców.


N A G R O D Z E N I    Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
Zuzanna Piórkowska
Oktawia Skazalska
Patryk Szurgot
Konrad Rogoziński

Listy gratulacyjne otrzymali Rodzice najlepszych uczniów:
Państwo Joanna i Stanisław Piórkowscy
Państwo Katarzyna i Mariusz Skazalscy
Państwo Anna i Andrzej Rogozińscy
Państwo Danuta i Andrzej Szurgot

Podziękowania za zaangażowanie w sprawy życia szkoły i pracę w statutowych organach placówki:
Pan Leszek Słowiński
Pan Stanisław Anders
Pan Stanisław Piórkowski
Pan Marek Buszko
Pani Bożena Dołęgowska

Za działalność w Samorządzie Uczniowskim:
Zuzanna Piórkowska
Oktawia Skazalska
Patryk Szurgot
Aleksandra Kuriata
Sandra Prusek

Za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych:
Sandra Prusek
Aleksandra Kuriata
Adrian Promiński

Za działalność artystyczno-kulturalną:
Zuzanna Piórkowska
Oktawia Skazalska
Karolina Kowalczyk
Konrad Rogozińsi

Za aktywną działalność na rzecz szkoły:
Aleksandra Kuriata

Za reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym
Michał Słowiński
Piotr Anders

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Przemysław Buszko
Wojciech Orlańczyk
Łukasz Szałaj
Mateusz Daroszewski
Piotr Sepioło
Paweł Piotrowski
Michał Słowiński


Wszystkim Absolwentom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym, egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, oraz wszystkiego dobrego w dalszym dorosłym życiu prywatnym i zawodowym.

Nie zapominajcie o swojej szkole, wspominajcie czasem miłe chwile w niej spędzone i odwiedzajcie jej mury… wszak ZSP zawsze będzie Waszą szkołą.

Poniżej fotorelacja z uroczystości.