Targi Edukacyjne 2015

Dnia 20 marca 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie odbyły się, jak co roku, Targi Edukacyjne adresowane do uczniów trzecich klas gimnazjów, którzy staną w tym roku przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, a także do ich rodziców, nauczycieli oraz lokalnych pracodawców.
W targach swoją różnorodną i bogatą ofertę edukacyjną miały okazję zaprezentować wszystkie szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Kwidzyńskiego prowadzące kształcenie zawodowe oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Targi otworzył Starosta Kwidzyński Jerzy Godzik, który jednocześnie powitał wielu gości, wśród których znaleźli się m.in. Pomorska Kurator Oświaty p. Elżbieta Wasilenko, oraz Senator RP p. Leszek Czarnobaj.
Wszyscy gimnazjaliści i ich rodzice otrzymali Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński, mieli okazję zapoznać się ofertą szkół, wziąć udział w pokazach, prezentacjach i konkursach przygotowanych przez uczniów szkół średnich.

W Targach wzięła udział także i nasza szkoła, której stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. W szczególności gimnazjaliści mieli możliwość wygrania atrakcyjnych gadżetów szkolnych oraz zapierającej dech w piersiach przejażdżki naszym szkolnym Maluchem Cabrio.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych Targów a w szczególności grupie uczniów, którzy włożyli wiele sił i energii w to przedsięwzięcie- w szczególności: Darii, Paulinie, Ani, Alicji, Agacie, Bartkowi, Łukaszowi, Dawidowi, Robertowi, Bartkowi i Eugeniuszowi.