Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Szkół Technicznych

W piątek 13 marca 2015r. dziesięcioosobowa grupa uczniów Naszej szkoły brała udział w 8. Powiatowym Konkursie Matematycznym dla Szkół Technicznych, który odbył się w ZSP nr 2 w Kwidzynie.

Uczestnicy konkursu w ciągu godziny rozwiązywali zadania, wymagające, oprócz sprawności rachunkowej, również logicznego myślenia. Po wysiłku intelektualnym, uczniowie, oczekując na wyniki, mogli zrelaksować się, oglądając film „Piękny umysł”. Zajadali przy tym wyroby cukiernicze, przygotowane przez swoich rówieśników z ZSP nr 2.

Indywidualnie najlepiej zaprezentowała się Paulina, która zajęła IV miejsce w kategorii technikum, a w kategorii szkół zawodowych V miejsce miała Asia. Zespołowo nasi technicy w składzie: Paulina, Natalia, Daria, Bartosz i Wojciech zajęli IV miejsce, a uczniowie zawodówki : Asia, Justyna, Marta, Agata i Krzysztof mieli miejsce III.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie szkoły

Opiekunami zawodników byli pani Aneta i pan Marcin.