Uwaga! Zmiana terminu sesji poprawkowej w LO dla dorosłych

Sesja poprawkowa

Informujemy, że wszystkie egzaminy poprawkowe LO będą w czwartek 26.02.2015 r. od godz. 15:00.

1 LO

Informatyka, s. 16, godz. 15:00
J. polski s. 11, godz. 15:00

2 LO

Geografia s. 9, godz. 15:00
J. polski s. 11, godz. 15:00
Matematyka s. 22, godz. 15:00
Historia i społeczeństwo s. 20, godz. 15:00

 

Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.

Harmonogram konsuktacji na kolejny semestr nauki znajduje się TUTAJ–>>