Podsumowanie Akcji Góra Grosza 2014

16 stycznia 2015 r. Samorząd Uczniowski podsumował trwającą od 24 listopada do 19 grudnia 2013 akcję zbierania monet w ramach Góry Grosza.
Łącznie zebrano 4.678 monet na łączną kwotę 176,70 zł. Zebrana Góra monet ważyła 9,9 kg.

Jak w roku ubiegłym w Akcji rywalizowały wszystkie klasy ZSP. Po przeliczeniu wszystkich puszek wyłoniono jedną zwycięską klasę- 2 T m/i, która zebrała największą ilość monet (1507 szt.), na największą kwotę- 58,22 zł.

Gratulujemy! Klasę czeka nagroda!

Poniżej przedstawiamy wyniki zbiórki poszczególnych klas:

klasa ilość zebranych monet kwota
Klasa 2 T m/i 1507 58,22 zł
Klasa 3 T m/i 35 1,27 zł
Klasa 4 T m/i 1447 37,64 zł
Klasa 1 Z m/w 725 46,89 zł
Klasa 2 Z m/w 303 10,01 zł
Klasa 3 Z m/w 661 17,74 zł

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy czynnie zaangażowali się w zbiórkę. Szczególne podziękowania należą się uczniom SU, którzy zajęli się techniczną obsługą Akcji- Zuzi, Oli, Sandrze, Oktawii oraz Konradowi.