Informacja ws. zapewnienia opieki dla uczniów

W nawiązaniu do informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty,
Dyrektor ZSP w Prabutach informuje, iż szkoła zapewnia opiekę dla uczniów w czasie przerwy świątecznej
22-31.12.2014 r., oraz w dniach 02 i 05.01.2015 r.

Proszę o zgłaszanie uczniów do wychowawców klas do dnia 18.12.2014 r.