Świąteczna zbiórka żywności

W ubiegłym tygodniu w dniach 28-29 listopada uczniowie naszej szkoły ponownie uczestniczyli w w charytatywnej zbiórce żywności- tym razem w ramach „Świątecznej zbiórki żywności” pod patronatem Banku Żywności w Tczewie. Pierwsza tego typu zbiórka zakończyła się życzeniem, by jeszcze w większa liczba uczniów zaangażowała się w wolontariat.

Widać życzenia się spełniają, ponieważ tym razem zamiast kilku „zapaleńców” do akcji ruszyło ponad czterdziestu uczniów i uczennic.
Motywacja udziału w zbiórce z pewnością była różna. Szczególnie „dramatyczny” 🙂 wybór czekał uczniów klasy maturalnej, która biła się z myślami- pomagać innym czy się uczyć? Nasi maturzyści pomagali…co ich z pewnością też czegoś nauczyło.

Inni uczniowie pytani o o motywację odpowiadali:
– „Ja po prostu lubię pomagać”,
– „Trzeba pomagać, bo może sami będziemy w przyszłości potrzebowali pomocy”,
– „Jestem strażakiem, więc pomagam”,
– „Skutki takiej akcji szybko są widoczne”,
– „Zawsze lubiłam chodzić po sklepach” /mój ulubiony argument :)/

Każdy powód dobry, by zrobić coś dla innych. I za to należą się słowa podziękowanie wszystkim uczniom naszej szkoły.

Szczególne podziękowania i wdzięczność należy wyrazić uczniom z Zespołu Szkół w Trumiejkach, którzy włączyli się do akcji zbiórki żywności. Miałem okazję oglądać „w akcji” m.in. Klaudię i Maję, które zapału miały za dziesięciu. Mam nadzieję, że jest to pierwszy krok do wielu wspólnych przedsięwzięć.
Na zakończenie dziękuje Pani Anecie Lizińskiej z ZS w Trumiejkach, która zmobilizowała swoich uczniów do wspólnego działania. Pani Aneto! Przy takim zorganizowaniu i zaangażowaniu już możemy planować na przyszłość wspólne przedsięwzięcia /czyn społeczny, wykopki:)/, o czym przekonany jest piszący te słowa T.B /ochrona danych osobowych nie pozwala mi się ujawnić 🙂 /.