Pomorskie Dni Energii

Dnia 24 października 2014 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Centrum Wystawienniczo- Kongresowego w Gdańsku na targi- wystawę Pomorskie Dni Energii zorganizowaną przez firmę AMBER-EXPO.

Podczas wycieczki młodzież miała możliwość poprzez rozmowę z wystawcami na poszczególnych stanowiskach, poszerzenia swojej wiedzy w zakresie pozyskiwania, przechowywania oraz ponownego zagospodarowania energii pochodzącej z niekonwencjonalnych źródeł.

Wycieczka miała również charakter integracyjny.

Organizator wyraża wdzięczność wszystkim zaangażowanym w organizację wycieczki.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. (foto Daria Zaremba)