Cross Country 2014

Dnia 26 października 2014 r. młodzież naszej szkoły wzięła udział w zawodach Cross Country o tytuł Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
Podczas zawodów uczniowie czuwali nad bezpieczeństwem zawodników i publiczności. Ponadto mieli okazję wymiany doświadczeń z profesjonalnymi zawodnikami i obsługą techniczną i sędziowską.

Dodatkowo uczniowie dokonywali nieodpłatnych badań zawodnienia płynu hamulcowego, określali stopień odporności na zamarzanie płynu chłodniczego, określali prądy ładowania akumulatorów, dokonywali oceny sprawności technicznej akumulatorów.

Organizator dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do udziału uczniów w tym przedsięwzięciu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy. (foto Daria Zaremba)