Zakończenie roku szkolnego 2013-2014

Dnia 27 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013-2014. W uroczystości uczestniczyli: Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego- p. Włodzimierz Dawidowski, Dyrektor Biura poselskiego senatora Leszka Czarnobaja oraz posła i ministra Jerzego Kozdronia p. Marek Szulc,  Przewodniczący Rady Szkoły- p. Leszek Słowiński, Przewodniczący Rady Rodziców- p. Stanisław Piórkowski oraz p. Rafał Borzyszkowski ze Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych w Kwidzynie.

Pan Włodzimierz Dawidowski przekazał ciepłe słowa gratulacji, podziękowań i życzeń dla całej społeczności szkolnej w imieniu własnym a także Starosty Kwidzyńskiego p. Jerzego Godzika i podkreślił dobrą współpracę szkoły z władzami samorządu powiatowego. Pan Marek Szulc odczytał treść listu adresowanego do rodziców, uczniów i pracowników szkoły, kierowanego przez posła Kozdronia i senatora Czarnobaja z okazji zakończenia roku szkolnego. Słowa podziękowań za dotychczasową współpracę skierował do Dyrektora Szkoły z ramienia Rady Szkoły p. Leszek Słowiński, dołączając życzenia udanych i bezpiecznych wakacji dla wszystkich uczniów. Pan Rafał Borzyszkowski podziękował Dyrekcji, nauczycielom praktycznej nauki zawodu a także uczniom za zaangażowanie i uczestnictwo w organizowanym corocznie Zlocie Pojazdów Zabytkowych i Ciekawych.

Wyróżnionym uczniom zostały wręczone nagrody za wyniki w nauce, frekwencję, sukcesy w konkursach, osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz szkoły. Podczas uroczystości pożegnano również tegorocznych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy z rąk Dyrektora i wychowawczyni p. Agnieszki Domagalskiej otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.

Podczas uroczystości wręczono także puchar i dyplomy drużynom biorącym udział w tegorocznej edycji Mistrzostw szkoły w piłce halowej chłopców o  puchar Dyrektora Szkoły oraz podsumowano wyniki zmagań sportowych z okazji Dnia Sportu Szkolnego, który odbył się dnia 25 czerwca.


N A G R O D Z E N I  Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
Zuzanna Piórkowska 3 T/i
Marta Agejczyk 2 Z/w
Agata Sowa 2 Z/w
Natalia Węgrecka 1 T/i
Michał Szmiszke 3 Z/m

Za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie:
Paulina Kościelecka 1 T/i

Za 100% frekwencję na zajęciach:
Marta Agejczyk 2 Z/w
Tomasz Buszko 1 T/m
Natalia Węgrecka 1 T/i
Adam Tybuszewski 1 T/m

Za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych:
Zuzanna Piórkowska 3 T/i
Daria Zaremba 1 T/m
Paulina Kościelecka 1 T/i

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Wojciech Kordlaski 1 T/i
Przemysław Buszko 3 T/i
Wojciech Orlańczyk 3 T/i
Daniel Papis 1 Z/w
Wojciech Fedoruk 3 Z/m
Arkadiusz Pytlarczyk 3 Z/m
Tomasz Buszko 1 T/m
Łukasz Szałaj 3 T/m
Dawid Ziółek 1 Z/m
Dawid Gajewski 1 Z/m
Mateusz Daroszewski 3 T/m

Za zaangażowanie w działalność Koła Teatralnego „No właśnie”
Zuzanna Piórkowska 2 T/i
Konrad Rogoziński 2 T/i
Oktawia Skazalska 2 T/i
Dominik Wilk 3 T/m
Paulina Kościelecka 1 T/i

Za zaangażowanie w życiu szkoły
Zuzanna Piórkowska 3 T/i
Aleksandra Wojtysiak 1 T/i
Oktawia Skazalska 2 T/i
Agata Papis  2 T/i
Kaja Pilarska 2 T/i
Sandra Prusek 3 T/i
Aleksandra Kuriata 3 T/i

Za wyróżniające czytelnictwo
Bartosz Kowalczuk 2 Z/m