Sukces naszej uczennicy w Ogólnopolskim Finale Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

logo_pzswir1 czerwca 2014 roku we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta gala kończąca ogólnopolski finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, której gospodarzem w tym roku był Zespół Szkół Politechnicznych.

W Ogólnopolskim finale z naszej szkoły brały udział 3 osoby:
Zuzanna Piórkowska – 3Ti
Daria Zaremba – 1 Tm
Konrad Rogoziński – 3Ti

Eliminacje przeszła Zuzanna Piórkowska, kwalifikując się do ścisłego finału i zdobywając tytuł Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Dzięki temu sukcesowi Zuzia zostaje zwolniona z części pisemnej egzaminu zawodowego i może skorzystać z przyjęcia na studia poza procesem rekrutacji.


 

INFORMACJE O OLIMPIADZIE

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – Konfucjusz

wynalazki_menwynalazki_up2

zuzia_dyplom_wynalazki_2014

dyplom_mt_wynalazki_2014

Więcej informacji o Olimpiadzie można znaleźć na stronach:

www.zspwrzesnia.pl
www.pzswir.pl