Wystawa „Świat Kresów”

27 maja uczniowie klasy 1 T na lekcji wiedzy o kulturze oraz uczniowie klasy 3 T na godzinie wychowawczej pod opieką p. A. Lewandowskiej-Lech udali się na wystawę plenerową poświęconą Kresom, która stanowi jeden z elementów organizowanej w PCKiS konferencji popularno-naukowej „Świat Kresów”.

Materiały zaprezentowane na wystawie pochodziły z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego.
30 maja młodzież naszej szkoły weźmie również udział w cyklu wykładów i prelekcji poświęconych tej tematyce.