Informacja o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Działając na podstawie:

  • uchwały nr 328/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 09.09.2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne powiatu kwidzyńskiego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach
ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż maszyn.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie bip_ikona