Zakończenie roku klasy maturalnej

Dnia 25 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej IV T m/i. Absolwentom zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły, nagrody za wyniki w nauce, frekwencję, osiągnięcia artystyczne,  sportowe i działalność na rzecz szkoły.

W imieniu  grona pedagogicznego gratulacje i serdeczne słowa życzeń na dorosłe życie skierował do Abiturientów Dyrektor Szkoły p. Sebastian Więckowski. Życzenia od społeczności szkolnej złożyła Zuzia Piórkowska, natomiast słowa podziękowań za cztery lata wspólnej pracy skierowała do kadry nauczycielskiej, pracowników i uczniów Absolwentka- Martyna Piórkowska.

Uroczystość poprzedzona była programem artystycznym przygotowanym przez uczniów klas młodszych pod kierunkiem p. Ireny Stefanowskiej i p. Agnieszki Lewandowskiej- Lech (przy wsparciu technicznym p. M. Skowrońskiego), poświęconym życiu i twórczości Jacka Kaczmarskiego. 10 kwietnia minęła bowiem 10-ta rocznica śmierci tego legendarnego barda „Solidarności”.

W programie pt. „A źródło wciąż bije…” udział wzięli: Bartosz Kowalczuk (2 Z/m), Łukasz Drzażdżewski (1 T/m), Krzysztofa Cieciera (2 Z/w), Monika Malicka (2 Z/w), Paulina Kościelecka (1 T/i), Konrad Rogoziński (3 T/i), Zuzanna Piórkowska (3 T/i) i w roli Jacka Kaczmarskiego- Leszek Żmijewski (2 Z/w).

Poniżej przedstawiamy nagrodzonych Absolwentów oraz fotorelację z uroczystości (fot. Daria Zaremba- 1 T/m)


N A G R O D Z E N I  Z O S T A L I:

Za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
Martyna Piórkowska
Grzegorz Michalski

Za wyróżniającą frekwencję na zajęciach:
Artur Kasprzak
Grzegorz Michalski
Kinga Tatara

Za działalność w Samorządzie Uczniowskim:
Edyta Baranowska

Za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych:
Jan Szarama
Dawid Klinkowski

Za działalność artystyczno-kulturalną:
Martyna Piórkowska
Edyta Baranowska
Grzegorz Michalski
Artur Kasprzak
Jarosław Racieniewski

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Paweł Lipiński
Kamil Boguszewicz
Krzysztof Węgrecki
Paweł Zdunek
Grzegorz Michalski
Patryk Koniszewski


Wszystkim Absolwentom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.