VIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty

4 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie odbył się VIII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO PRACOWNIKÓW OŚWIATY O PUCHAR STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO, którego organizatorem jest Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Kwidzynie. Otwarcia Turnieju dokonała p. Ewa Lulińska Prezes Ogniska ZNP przy ZSP nr 1 w Kwidzynie oraz pani Prezes ZNP w Kwidzynie- Jolanta Szulc.

Zawody odbywały się w trzech kategoriach: kobiety-open, mężczyźni< 50 lat, oraz mężczyźni> 50 lat. Jak co roku w turnieju wzięli udział nauczyciele reprezentujący placówki oświatowe naszej gminy.

Tegoroczne rozgrywki (przy nieobecności najlepszych klubowych zawodników p. Aleksandra Cichockiego i p. Dariusza Świdra) zakończyły się sukcesem naszych zawodników. W kategorii m<50 zwyciężył p. Michał Skowroński, drugi natomiast był p. Bernard Reks. W kategorii m>50 pierwsze miejsce zajął p. Ryszard Kosin z Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej Prabuty, a w kategorii kobiet drugie miejsce zajęła p. Janina Kosin z ZS Trumiejki.