Program Edukacyjny ARS

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach aktywnie włączył się w realizację programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Program realizowany jest w ramach projektu pn.: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu i tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem Programu jest ograniczenie spożywania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku 15- 49 lat. Celem programu edukacyjnego jest dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych. W bieżącym roku szkolnym programem objęci zostali uczniowie klas pierwszych.

Koordynatorem Projektu jest pedagog szkolny Tomasz Brodacki. Wszelkie informacje dla uczniów i ich rodziców na temat programu znaleźć można TUTAJ->>

ars_plakat