Spotkania z przedstawicielem Policji

W ramach realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego uczniowie klas pierwszych spotkali się w ubiegły tygodniu z Panią sierż. sztab. Justyną Alicką z Komisariatu Policji w Prabutach. Celem spotkania było wprowadzanie uczniów w świat norm prawnych m.in. odpowiedzialności karnej nieletnich.

A w dniu dzisiejszym w ramach doradztwa zawodowego Pani Alicka spotkała się z klasą czwartą technikum. Tym razem to nie normy prawne najbardziej interesowały uczniów, lecz możliwości pracy w Policji, co wydaje się dobrą alternatywą dla młodzieży w dobie szalejącego bezrobocia.