Kampania informacyjna w szkole.

W szkole pojawiły się plakaty informacyjne kampanii „Reaguj. Masz Prawo.” Jest to Akcja prowadzona przez Rzecznika Praw Dziecka. Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałami wiszącymi na szkolnych korytarzach oraz informacjami na stronach internetowych organizatora Akcji.

Więcej informacji na stronach:

Strona Rzecznika Praw Dziecka: www.brpd.gov.pl/index.php
Strona Kampanii Reaguj. Masz prawo: www.jakreagowac.pl/index.html
Profil na Facebook’u Kampanii: www.facebook.com/ReagujMaszPrawo

nie_zamykaj_oczu

reaguj_procedura