Podsumowanie Akcji Góra Grosza 2013

14 stycznia 2014 r. Samorząd Uczniowski podsumował trwającą od 14 listopada do 18 grudnia 2013 akcję zbierania monet w ramach Góry Grosza.
Łącznie zebrano 6.804 monety na łączną kwotę 202,60 zł. Zebrana Góra monet ważyła 14 kg.

Jak w roku ubiegłym w Akcji rywalizowały wszystkie klasy ZSP. Po przeliczeniu wszystkich puszek wyłoniono dwie zwycięskie klasy:

Klasa 4 T m/i – Największa kwota pieniędzy (77,88 zł)
Klasa 2 Z m/w – Największa ilość zebranych monet (1866 monet)

Dnia 17 stycznia 2014 (piątek przed feriami) obie klasy otrzymają nagrody za największy wkład w tę dobroczynną Akcję.

Poniżej przedstawiamy wyniki zbiórki poszczególnych klas:

klasa ilość zebranych monet kwota
Klasa 1 T m/i 1247 25,71 zł
Klasa 2 T m/i 71 5,83 zł
Klasa 3 T m/i 1505 36,16 zł
Klasa 4 T m/i 1799 77,88 zł
Klasa 1 Z m/w 187 5,61 zł
Klasa 2 Z m/w 1866 44,46 zł
Klasa 3 Z m/w 128 5,41 zł

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy czynnie zaangażowali się w zbiórkę. Szczególne podziękowania należą się uczniom SU, którzy zajęli się techniczną obsługą Akcji- Monice Jurek, Martynie Piórkowskiej, Edycie Baranowskiej i Jarosławowi Racieniewskiemu.