Wycieczka do firmy URSUS

W dniu 03 grudnia 2013 roku młodzież klasy III Z mps oraz IV Tps odbyła wycieczkę zorganizowaną przez Pana Jana Dubień do Zakładów Mechanicznych URSUS w Dobrym Mieście.

Zakłady zajmują się produkcją dla potrzeb rolnictwa. Podczas tej wycieczki młodzież miała możliwość poprzez obserwację pogłębienia wiedzy nt. funkcjonowania zakładu, obiegu dokumentacji technicznej i technologicznej produkowanych maszyn i podzespołów. Młodzież obserwowała także pracę np. automatów spawalniczych, automatów do cięcia laserowego oraz plazmowego, działanie pras hydraulicznych, urządzeń do malowania na mokro.

W trakcie zwiedzania młodzież miała możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikami na poszczególnych stanowiskach pracy wymieniając swoje poglądy. Ponadto wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali od zakładu URSUS atrakcyjne gadżety – za co w tym miejscu serdecznie dziękujemy.

Organizator wycieczki serdecznie dziękuje Pani Dyrektor Monice Kośko za umożliwienie zwiedzenia zakładu a Panu Dyrektorowi Stanisławowi Kowalskiemu za przeprowadzoną prezentację.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz odwiedzenia strony internetowej URSUS S.A. www.ursus.com