Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Przypominamy uczniom klasy 4 T m/i, oraz 3 Z że termin złożenia pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe mija dnia 20 grudnia 2013 r. Każdy uczeń wypełnia deklarację komputerowo i składa wydruk.
Deklaracje dostępne są na stronach: