Program ZBIERAJ BATERIE!

pojemnik_baterieInformujemy, że szkoła przystąpiła do programu ZBIERAJ BATERIE! Jest to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół o tematyce związanej ze zbiórką i recyklingiem zużytych baterii i akumulatorów. Program ma na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych postaw i nawyków, poprzez działania praktyczne oraz uświadomienie najmłodszym, zagrożeń wynikających z nieprawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Szkoła otrzymała materiały edukacyjne oraz pojemnik do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów. Przez cały rok szkolny, uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami, będą zbierać zużyte baterie i akumulatory do specjalnych pojemników.

 

POJEMNIK ZNAJDUJE SIĘ W SALI NR 15 (czytelnia). ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO ZBIÓRKI.

Więcej informacji TUTAJ–>