Rozpoczęcie roku szkolnego 2013-2014

Dnia 02 września odbyła się w szkole uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Radny Powiatowy- pan Marek Szulc, przewodniczący Rady Szkoły- pan Leszek Słowiński oraz przewodniczący Rady Rodziców- pan Stanisław Piórkowski. Społeczność szkolna powitała w swoim gronie dwie klasy pierwsze- Technikum oraz Zasadniczej szkoły Zawodowej.