Są jeszcze wolne miejsca!

Informujemy absolwentów gimnazjów, iż są jeszcze wolne miejsca w oddziałach klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014.

TECHNIK INFORMATYK – 4 miejsca (po spełnieniu progu punktowego)
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – 5 miejsc (po spełnieniu progu punktowego)
ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – 10 miejsc (bez progu punktowego, wymagana umowa z pracodawcą)
ZSZ WIELOZAWODOWA – 10 miejsc (bez progu punktowego, wymagana umowa z pracodawcą *)

* wolne miejsca w Zakładzie Hydroster