Zakończenie roku szkolnego 2012-2013

Dnia 28 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012-2013. Wyróżnionym uczniom zostały wręczone nagrody za wyniki w nauce, frekwencję, sukcesy w konkursach, osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz szkoły. Podczas uroczystości pożegnano również tegorocznych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
W uroczystości uczestniczyli Przewodniczący Rady Szkoły- Pan Leszek Słowiński, oraz Przewodniczący Rady Rodziców- Pan Stanisław Piórkowski. Na zakończenie uroczystości Dyrektor Szkoły Pan Sebastian Więckowski wręczył Honorowe Certyfikaty „Przyjaciela Szkoły” dla:
Pana Dariusza Zdunka,
Państwa Bożeny i Manfreda Thiel- Przewóz Osób „Enduro”,
Zakładu Karnego w Kwidzynie.

Podziękowanie za długoletnie sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Szkoły otrzymał Pan Stanisław Anders.


N A G R O D Z E N I Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
Zuzanna Piórkowska 2 T/i

Za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie:
Marta Agejczyk 1 Z/w
Aleksandra Koralewska 2 Z/w

Listy Gratulacyjne dla Rodziców:
Państwo Joanna i Stanisław Piórkowscy Rodzice Zuzanny Piórkowskiej

Za 100% frekwencję na zajęciach:
Wojciech Fedoruk 2 Z/m

Za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych:
Zuzanna Piórkowska 2 T/i
Dawid Klinkowski 3 T/i
Paulina Chrostek 3 T/i
Sandra Prusek 2 T/i
Aleksandra Kuriata 2 T/i
Arkadiusz Ważny 1 T/m

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Patryk Koniszewski 3 T/i
Przemysław Buszko 2 T/i
Wojciech Orlańczyk 2 T/i
Grzegorz Michalski 3 T/i
Wojciech Fedoruk 2 Z/m
Arkadiusz Pytlarczyk2 Z/m
Mateusz Szpociński 2 Z/m
Łukasz Szałaj 2 T/i
Kamil Boguszewicz 3 T/m
Artur Kasprzak 3 T/i
Paweł Lipiński 3 T/m
Piotr Sepioło 2 T/i
Mateusz Daroszewski 2 T/m
Paweł Młodziński 2 T/m

Za zaangażowanie w działalność Koła Teatralnego „No właśnie”
Zuzanna Piórkowska 2 T/i
Konrad Rogoziński 2 T/i
Oktawia Skazalska 2 T/i