Matura 2013 rozpoczęta!

Egzaminem pisemnym z języka polskiego siódmego dnia maja rozpoczęli Maturę 2013 tegoroczni absolwenci klasy maturalnej– 4 T m/i.
Następnie maturzystów czekają egzaminy pisemne z matematyki, języków obcych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych, a także ustne z języka polskiego i języka obcego. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia na maturze, a także na czekającym ich egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe!