Zakończenie roku klasy maturalnej

Dnia 26 kwietnia 2013 r. w sali widowiskowej PCKiS w Prabutach, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej IV T m/i. Absolwentom zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły, nagrody za wyniki w nauce, frekwencję, osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz szkoły.
Zaproszeni Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali Listy Gratulacyjne oraz Podziękowania za zaangażowanie w sprawy życia szkoły i współpracę z placówką. W uroczystości uczestniczyli także Przewodniczący Rady Szkoły- Pan Leszek Słowiński, oraz Przewodniczący Rady Rodziców- Pan Stanisław Piórkowski.


N A G R O D Z E N I   Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
Mariusz Kordalski
Łukasz Zaremba

Za wyróżniającą frekwencję na zajęciach:
Jarosław Hamulczuk

Listy gratulacyjne otrzymali rodzice:
Państwo Danuta i Józef Kordalscy
Państwo Alicja i Janusz Zaremba
Państwo Iwona Sarbinowska-Supińska i Dariusz Supiński
Państwo Dorota i Roman Błachewicz- za zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły

Za działalność w Samorządzie Uczniowskim:
Paulina Szmelter
Monika Ronkowska
Bartosz Tokarski
Rafał Dalecki

Za przykładną pracę na rzecz szkoły:
Rafał Rebeszko
Przemysław Grodnicki

Za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych:
Weronika Wiertel
Paulina Szmelter
Izabela Filipiak
Łukasz Zaremba
Jakub Kot

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Weronika Wiertel
Paulina Szmelter
Monika Ronkowska
Patryk Drypa
Piotr Szmejter
Piotr Miłocki
Rafał Dalecki

Za zaangażowanie w działalność Szkolnej Akcji Krwiodawstwa:
Paulina Szmelter
Grzegorz Czarnecki
Zbigniew Rzemieniewski
Przemysław Grodnicki


Uczniowie klas młodszych przygotowali artystyczny program pożegnalny. Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Szkoły Pan Sebastian Więckowski wręczył na ręce Pana Marcina Kruszyńskiego Certyfikat „Przyjaciela Szkoły” dla Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.
Certyfikat będzie przyznawany osobom i instytucjom bezinteresownie okazującym pomoc naszej szkole, w ramach wdzięczności całej społeczności ZSP w Prabutach, poprzez symboliczne umieszczenie w serdecznym katalogu naszych Darczyńców i Przyjaciół.

Przedstawiamy fotorelację z uroczystości.