Przeciw agresji i przemocy

W dniu 22.04.2013 r. młodzież klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum obejrzała program artystyczny „Przeciw agresji i przemocy”.
W programie wystąpili uczniowie klasy I z: Krzysztofa Cieciera, Marcin Filipkowski, Bartosz Kowalczuk, Krzysztof Maliszewski, Patryk Marzec, Małgorzata Szepelakowska, Robert Waszewicz, Leszek Żmijewski, oraz uczeń klasy III z- Dominik Ciepierski.