Wizyta ratownika medycznego

W dniu 27 marca 2013 r. klasy 2 i 3 T m/i wzięły udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonej przez ratownika medycznego oraz ratownika Medycznego Patrolu przy Przystanku Woodstock- panią Katarzynę Antoniuk.

Uczniowie zapoznali się i praktycznie przećwiczyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) oraz udzielali pierwszej pomocy przy zadławieniach.